Reklamační řád

Podání reklamace

 • Podání reklamace je nutnou podmínkou k uplatnění zákonnem stanovené záruky na vady zboží, která je 24 měsíců či vyší pokud je uvedeno. V případě, že chce uplatnit reklamaci je nutné vyplnit reklamační protokol, který Vám zašleme ihned po vaší informaci o podání reklamace. Reklamační formulář zašleme na Vámi zadaný email. Následně je nutné reklamační formulář vyplnit a odeslat spolu s fotografickým materiálem na email : reklamace@modernisezeni.cz
 • Prodávající je odpovědný za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční doby.
 • Délka záruční doby na veškeré zboží prodávané prostřednictvím modernisezeni.cz je uvedeno v kolonce záruka u detailu zboží. Záruční doba vzniká ode dne převzetí zboží kupujícím.
 • Při uplatnění reklamace je zákazník povinen se prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomu účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu ( Faktura nebo kupní smlouva.), kde musí být čitelné označen datum nákupu a druh zakoupeného zboží.
 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího.Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Prodávající neodpovídá za vzniklé vady či poškození koupeného zboží během dopravy.
 • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem nebo je obal přebíraného zboží pomačkán, je kupující povinen tento stav, zaznamenat do přebíracího protokolu přepravce.(kopii toho protokolu je nutné si od řidiče vyžádat).
 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnou slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od reklamovaného zboží. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na věci vada vyskytne opětovně ( rozumí se  podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
 • Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.


Reklamace dopravy

 • Při obdržení Vámi objednaného zboží si zkontrolujte stav obalu přebíraného zboží, v případě, že bude obal poškozen či pomačkán je nutné zboží přímo před řidičem rozbalit a překontrolovat. Pokud bude zboží poškozené ihned sepište s řidičem zápis o škodě, který slouží následně k reklamaci poškozeného zboží u přepravce. Pokud zápis o škodě nebude sepsán nelze uplatnit náhradu škody na přepravované zásilce.
 • V případě, že bude obal nepoškozen, zboží převezměte. Po převzetí je však nutné zboží ihned rozbalit a zkontrolovat stav, pokud by bylo zboží poškozeno je nutné toto poškození ihned nahlásit na info@modernisezeni.cz prodejci. Pokud by se tak nestalo na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel !!
Nejprodávanější zboží
 
Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, zadejte, prosím, Váš e-mail.

 
Kontaktní informace
Email: info@modernisezeni.cz
Telefon: +420 777 228 874
Skype: modernisezeni.cz
 
Podpořte nás

Pokud se vám naše stránky líbí, můžete nás podpořit přidáním tohoto banneru. Jednoduše zkopírujte kód vypsaný níže na vaše stránky. Děkujeme.

<a title="Sedací pytle, vaky a kancelářské židle" href="http://www.modernisezeni.cz"> <img alt="Sedací pytle, vaky a kancelářské židle" src=" http://modernisezeni.cz/banner-mose.gif" /></a> Ukázka banneru:
Sedací pytle, vaky a kancelářské židle
 
Jiné weby