Vrácení zboží do 14 dnů

Tyto pokyny mají za úkol seznámit zákazníky a odpovědět na základní otázky jak správně postupovat při vrácení zboží ve lhůtě 14 denní lhůtě bez udání důvodu.

Obecná pravidla o kupní smlouvě

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, která uzavřena dvěma stranami, na jedné straně spotřebitel ( osoba nenakupující na IČO) a na druhé straně dodavatel.
 • Spotřebitelem je : zákazník internetového obchodu nakupující jako soukromá osoba( bez IČO).
 • Dodavatelem je : internetový obchod www.modernisezeni.cz  Lukáš Pitzek, Opletalova 179, Kutná Hora, IČO: 76219739   DIČ:CZ8703298989. Lukáš Pitzek MODERNISEZENI.CZ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím komunikace na dálku jako je internet ( internetový obchod ), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to ve lhůtě 14 dnů, od převzetí zboží, bez jakékoliv sankce.


V jakém stavu musí být obal od vráceného zboží ?
  

 • Obal vráceného zboží není pro případ uplatnění odstoupení od spotřebitelské smlouvy ve 14 denní lhůtě nutný, avšak dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.
 • Skutečně vynaložené náklady na znovu zabalení vráceného zboží jsou vždy posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.


Použité zboží, mohu ho také vrátit ?

 • Pokud je výrobek zakoupen pomocí internetového obchodu, je samozřejmé, že zákazník není schopen objednané zboží řádně prohlédnout a vyzkoušet. Zboží by však nemělo jevit známky používání a montování. Vzhledem k širokému sortimentu nabízeného zboží je každý případ řešen individuálně.
 • Nelze si však zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě vysvětlovat jako půjčovna zboží na internetu. Zboží nesmí vykazovat známky používání. V případě vrácení zboží ve 14 denní lhůtě je nutné myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.


Do jaké doby je možné zboží vrátit ?

 • Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou nebo kurýrní službou ? Bohužel nestačí, podstatné je, kdy bude oznámení od odstoupení od spotřebitelské smlouvy doručeno dodavateli.


Co musí obsahovat písemné odstoupení od smlouvy ?
   

 • Jméno a příjmení
 •  Číslo objednávky a číslo daňového dokladu ( faktura, paragon )
 •  Kontakt ( email/telefon )

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech :

 •  na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 •  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.


Na závěr Vám zde uvádíme stručný přehled toho nejdůležitějšího

 • Spotřebitel má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta začíná běžet následující den od fyzického převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 •  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavateli vzniká  nárok na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
Nejprodávanější zboží
 
Newsletter

Pokud máte zájem odebírat novinky, zadejte, prosím, Váš e-mail.

 
Kontaktní informace
Email: info@modernisezeni.cz
Telefon: +420 777 228 874
Skype: modernisezeni.cz
 
Podpořte nás

Pokud se vám naše stránky líbí, můžete nás podpořit přidáním tohoto banneru. Jednoduše zkopírujte kód vypsaný níže na vaše stránky. Děkujeme.

<a title="Sedací pytle, vaky a kancelářské židle" href="http://www.modernisezeni.cz"> <img alt="Sedací pytle, vaky a kancelářské židle" src=" http://modernisezeni.cz/banner-mose.gif" /></a> Ukázka banneru:
Sedací pytle, vaky a kancelářské židle
 
Jiné weby